BOTANİKA İNSTİTUTUNUN KİTABXANASI

OXUMANIN GÖZƏL DÜNYASI

GƏLƏCƏYİNİZİ BİZİMLƏ YARADIN!

HAQQIMIZDA

İnstitutun tarixi

Azərbaycan Respublikasında bitkilər aləmini öyrənən geniş profilli elmi mərkəz kimi tanınan AMEA Botanika İnstitutu rəsmi bir qurum kimi 1936-cı ildə SSRİ Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya filialının Azərbaycan botanika bölməsinin bazasında təsis edilmişdir. 1999-cu ilə qədər Mərdəkan Dendrarisi (hazırkı AMEA Dendrologiya İnstitutu), 2000-ci ilə qədər Nəbatat bağı şöbəsi hazırkı Mərkəzi Nəbatat Bağı), 2016-cı ilə qədər Bioloji proseslərin fundamental problemləri şöbəsi (hazırkı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu) Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərmişdir.

Xəbərlər

KİTABLAR

ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПО СТРУКТУРЕ КАНАЛООБРАЗУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ С БИЛИПИДНЫМИ МЕМБРАНАМИ

A.A. Bağırova

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ətraflı

MƏŞHUR BOTANİKLƏR

Bülletendə qeydiyyatdan keçin