Floralar

AZƏRBAYCAN FLORASI 1-ci cild

AMEA Nəşiryatı 1950-ci il. İ.İ.Karyaqin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

22 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCAN FLORASI 2-ci cild

AMEA 1952-ci il. V.L. Komarov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

26.4 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCAN FLORASI 3-cü cild

AMEA 1952-ci il. İ.İ. Karyaqin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

35.3 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCAN FLORASI 4-cü cild

AMEA 1953-cü il. İ.İ. Karyaqin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

26.9 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCAN FLORASI 5-ci cild

AMEA 1954-cü il. İ.İ. Karyaqin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

26.3 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCAN FLORASI 6-cı cild

AMEA 1955-ci il. İ.İ. Karyaqin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

27.7 MB

Elmi Oxumaq

AZƏRBAYCAN FLORASI 7-ci cild

AMEA 1957-ci il. İ.İ. Karyaqin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

36 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР Том-1

AMEA 1974-сü il. А. Федоров

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

28.5 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР Том-2

AMEA 1976-cı il. А. Федоров

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

19.9 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР Том-6

AMEA 1987-сi il. А. Федоров

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

22 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР Том-7

AMEA 1994-cü il. Н.Н. Цвелева

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

27 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-6

AMEA 1936-сı il. V.L. Komarov, B.K. Şişkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

49.1 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-7

AMEA 1937-ci il. V.L. Komarov, B.K. Şişkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

38 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-8

AMEA 1939-сu il. V.L. Komarov, N.A. Buş

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

36.3 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-1

AMEA 1934-cü il. V.L. Komarov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

18 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА АЗЕРБАЙДЖАНА Том-8

AMEA 1961-сi il. İ.İ. Karyaqin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

43.5 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-2

AMEA 1934-cü il. V.L. Komarov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

38 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-3

AMEA 1935-сi il. V.L. Komarov, B.K. Şişkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

31.3 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-5

AMEA 1936-сı il. V.L. Komarov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

38.8 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-4

AMEA 1935-сi il. V.L. Komarov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

38.3 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-9

AMEA 1939-cu il. V. Komarov, S. Juzepczuk

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

29.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Указатель-6

AMEA 1936-сı il. V.L. Komarov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

13.1 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-10

AMEA 1941-ci il. V. Komarov, S. Juzepczuk, B.K. Şişkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

39.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-11

AMEA 1945-ci il. V. Komarov, B.K. Şişkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

35.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-14

AMEA 1949-ci il. V. Komarov, S. Juzepczuk, B.K. Şişkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

39.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-15

AMEA 1949-ci il. V. Komarov, B.K. Şişkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

35.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-16

AMEA 1950-ci il. V. Komarov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

29.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-17

AMEA 1951-ci il. V. Komarov, B.K. Şişkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

38.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-19

AMEA 1953-cü il. B.K. Şişkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

56.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-20

AMEA 1954-cü il. B.K. Şişkin, B.S. Yuzepçuk

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

39.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-21

AMEA 1954-cü il. B.K. Şişkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

49.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-22

AMEA 1954-cü il. B.K. Şişkin, E.Q. Bobrov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

36.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-23

AMEA 1958-ci il. B.K. Şişkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

42.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-24

AMEA 1957-ci il. B.K. Şişkin, E.Q. Bobrov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

22.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-25

AMEA 1959-cu il. B.K. Şişkin

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

29.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА СССР Том-27

AMEA 1962-ci il. B.K. Şişkin, E.Q. Bobrov

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

35.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА КАВКАЗА Том-2

AMEA 1940-cı il. A.A. Qrossheym

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

34.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА КАВКАЗА Том-3

AMEA 1945-ci il. A.A. Qrossheym

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

26.2 MB

Elmi Oxumaq

FLORA IBERICA Vol.-1

AMEA 1986-cı il. S.Castroviejo, M.Lainz, P.Montserrat, J.Paiva & L.Villar

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

82.2 MB

Elmi Oxumaq

FLORA IBERICA Vol.-2

AMEA 1990-cı il. S.Castroviejo, M.Lainz, P.Montserrat, J.Paiva & L.Villar

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

49.2 MB

Elmi Oxumaq

FLORA IBERICA Vol.-3

AMEA 2006-cı il. S.Castroviejo, M.Lainz, P.Montserrat, J.Paiva & L.Villar

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

34.2 MB

Elmi Oxumaq

FLORA IBERICA Vol.-4

AMEA 1993-cü il. S.Castroviejo, M.Lainz, P.Montserrat, J.Paiva & L.Villar

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

54.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА АБХАЗИИ Том-1

AMEA 1980-cı il. А.А. КОЛАКОВСКИЙ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

11.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА АБХАЗИИ Том-2

AMEA 1982-ci il. А.А. КОЛАКОВСКИЙ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

14.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА АБХАЗИИ Том-3

AMEA 1984-cü il. А.А. КОЛАКОВСКИЙ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

15.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА АБХАЗИИ Том-4

AMEA 1985-ci il. А.А. КОЛАКОВСКИЙ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

15.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-1

AMEA 1913-cü il. Б. А. Федченко

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

2.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-2

AMEA 1912-ci il. Б. А. Федченко

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

5.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-3

AMEA 1912-ci il. О. А. Федченко

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

2.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-4

AMEA 1914-cü il. В. Ф. Бротерусъ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

5.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-5

AMEA 1914-cü il. А. Н. Криштофовичъ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

3.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-6

AMEA 1914-cü il. Р. Ю. Рожевицъ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

3.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-7

AMEA 1915-ci il. В. Л. Некрасова

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

7.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-8

AMEA 1915-ci il. В. Беккеръ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

4.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-9

AMEA 1916-cı il. И. В. Кузнецовъ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

4.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-10

AMEA 1915-ci il. Б. М. Козо-Полянский

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

2.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-11

AMEA 1917-ci il. В. Л. Некрасова

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

8.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-13

AMEA 1918-ci il. В. Ф. Вротерусъ

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

2.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-11

AMEA 1917-ci il. В. Л. Некрасова

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

8.2 MB

Elmi Oxumaq

ФЛОРА А3ИАТСКОЙ РОССИИ Том-14

AMEA 1916-cı il. К. К. Косинский

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

2.2 MB

Elmi Oxumaq

Flora Iranica Typhacea

AMEA 1970-ci il. KARL HEINZ RECHINQER

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

28.2 MB

Elmi Oxumaq

Flora Iranica Rosaceae

AMEA 1970-ci il. KARL HEINZ RECHINQER

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

28.2 MB

Elmi Oxumaq

Flora Iranica Punicaceae

AMEA 1966-cı il. KARL HEINZ RECHINQER

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

47.2 MB

Elmi Oxumaq

Flira Iranica Oleaceae

AMEA 1968-ci il. KARL HEINZ RECHINQER

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

40.2 MB

Elmi Oxumaq

Flora Iranica Compositae

AMEA 1986-cı il. KARL HEINZ RECHINQER

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

37.2 MB

Elmi Oxumaq

Flora Iranica liliaceae

AMEA 1982-ci il. KARL HEINZ RECHINQER

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

30.2 MB

Elmi Oxumaq

Flora İranica Chenopodiacea

AMEA 1997-ci il. KARL HEINZ RECHINQER

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

27.2 MB

Elmi Oxumaq

Flora İranica Composita

AMEA 1982-ci il. KARL HEINZ RECHINQER

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

28.2 MB

Elmi Oxumaq

CAUCASIAN FLORA CONSPECTUS VOLUME - 1

AMEA 2003-cü il. V.L. Komarova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

27.2 MB

Elmi Oxumaq

CAUCASIAN FLORA CONSPECTUS VOLUME - 2

AMEA 2006-cı il. V.L. Komarova

Azərbaycan Respublikası Bakı ş. AMEA Botanika İnstitutu

28.2 MB

Elmi Oxumaq